2017HAN-deeltijdstudieDe circulaire economie staat sterk in de belangstelling, voor de bouwsector zal dit in de (nabije) toekomst dan ook een belangrijk gunningscriterium worden. Maar hoe vertaal ik als opdrachtgever de wens om circulair te bouwen naar een juiste uitvraag? Hoe kan ik als opdrachtgever mijn concurrentiepositie verbeteren door hierop in te spelen? Wat betekent dit voor de bijbehorende business modellen? Daarom heeft de HAN University of applied Science in samenwerking met GFSC Consultants and Engineers de cursus Circulair Bouwen’ ontwikkeld die in het najaar van 2017 voor het eerst van start gaat.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor al of niet technisch georiënteerde projectmanagers, projectleiders en adviseurs die voor de uitdaging staan om circulaire economie te implementeren in hun projecten. Deelnemers werken zowel voor opdrachtgevers (Rijk, provincie, gemeente, waterschappen) als voor opdrachtnemers (aannemers en ontwikkelaars van projecten in de infrastructuur, gebiedsontwikkeling en utiliteitsbouw). Zij worden geconfronteerd met een toenemende complexiteit van hun projecten als gevolg van extra randvoorwaarden die door de wens om circulair te bouwen zijn ingegeven. Het zwaartepunt van de cursus ligt dan ook op het implementeren van circulair bouwen in de eigen werkomgeving. Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij een voor de opleiding relevante werkkring op HBO-niveau hebben, de ambitie om zich daarin verder te ontwikkelen en de bereidheid om hun kennis en ervaring te delen met anderen.

De cursus is van belang omdat de bouwsector meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland gebruikt en verantwoordelijk is voor zo’n 40 % van al het geproduceerde afval. Voor zover er in de bouw al sprake is van recycling, is dat vaak laagwaardig (down cycling) en van hergebruik is helemaal geen sprake. In de transitie naar circulair bouwen is er dus nog een wereld te winnen voor bouw- & installatiebedrijven, de toeleverende industrie maar ook voor architecten en ingenieursbureaus.

Bovendien wil de Nederlandse Rijksoverheid uiterlijk in 2050 een circulaire economie gerealiseerd hebben en dienen al in 2030 tenminste 50 % minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te worden gebruikt. Voor de korte termijn komt de overheid binnenkort met een Transitieagenda Circulaire Economie in de Bouw. Circulaire economie is echter een veelomvattend begrip, dus gaat de cursus onder meer in op hoe je in de huidige bouwpraktijk hier op een realistische wijze invulling kan geven en welke tools daarvoor dan voorhanden zijn.

Van lineair naar circulair

Omdat de huidige bouwpraktijk wordt gekenmerkt door een lineair bouwproces zal dit proces dus radicaal anders moeten worden ingericht om tot een circulaire bouw- en sloopsector te komen. De cursus gaat daarom ook in op hoe je vorm aan deze verandering geeft binnen je eigen organisatie en hoe je (con)collega’s binnen je bedrijf en in de keten van de noodzaak hiervan overtuigt. Hoofddocent is Ron van Wijk (GFSC) die wordt ondersteund door zeer inspirerende gastdocenten waaronder Daan Bruggink (Orga Bouw), Ton Bernts (Facility Manager Liander), Thijs Haafkes (Projectmanager Dura Vermeer) en Rene Plaggenburg (Manager Dusseldorp Infra, Sloop- & Milieutechniek).

Information in Englisch: NEW COURSE: CIRCULAR CONSTRUCTION

Cursusinformatie

De cursus wordt op HBO+ niveau gegeven. Er zijn 6 bijeenkomsten van 4,5 uur per keer.

Startdatum 14 september 2017
Tijden 15.30-20.00 uur

Meer informatie over de cursus vindt u op de website van de HAN. Op de pagina circulair-bouwen.

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 14-09-2017
15:30 tot 20:00

Locatie
HAN

Categorieën