Kijk op de website van Bio-economie voor achtergrond-informatie.

Waarom een Federatie Bio-economie Nederland?

Programma

13.15 Introductie

  • Openingswoord door de Staatssecretaris van I&M, Sharon Dijksma (gevraagd)
  • Openingswoorddoor de SG van EZ, Maarten Camps (onder voorbehoud)
  • De oprichting van de Federatie Bio-economie Nederland: openingswoorden van de initiatiefnemers: Dorette Corbey, Roel Bol en Hans Langeveld. Wat willen de initiatiefnemers bereiken met de Federatie, welke dillema’s voorzien ze en hoe willen ze daar mee omgaan?
  • Wie doen mee: korte presentatie van de aangeslotenen
  • Wie is wie? Korte update van samenstelling van het bestuur, de Wetenschappelijke Raad voor de Bio-economie en de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken voor de Bio-economie

14.15 Werkwijze van de Federatie

Wie praat mee en hoe besluit de Federatie?

Zie bijlage 1 / pagina 2 van de PDF-Programma-Startbijeenkomst-Federatie-Bio

voor een voorstel.
a. bespreking van het voorstel
b. goedkeuring van het (gewijzigde) voorstel
PAUZE

15.30 Prioriteiten van de Federatie.

Wat gaat de Federatie doen? Zie bijlage 2 /pagina 3 van de PDF-Programma-Startbijeenkomst-Federatie-Bio voor een voorlopige lijst van prioriteiten.
a. bespreking van de lijst van prioriteiten
b. toevoegingen en schrappen van prioriteiten
c. vaststellen van de volgorde

16.45: Conclusies en afsluiting

17.00: Borrel en gelegenheid tot inschrijven bij diverse klankbordgroepen


De rol van Agrodome

Een actieve deelname als kennisinstelling en vanuit de expertise in biobased bouwen.

De Federatie Bio-economie Nederland krijgt een heel zichtbare vertegenwoordiging uit de bouwsector met de toetreding van EcoBouw Nederland, als koepel van biobased en circulaire bouw gerelateerde mkb-bedrijven en van Agrodome als kenniscentrum voor duurzaam en biobased bouwen.

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 28-08-2017
13:00 tot 18:00

Locatie
Ministerie van Economische Zaken - Veegenzaal

Categorieën