Biobased paviljoen van Agrodome en CAP’EM (interreg IVb) over biobased materialen in de bouw geopend bij ICDuBo in Rotterdam.

In 2013 is het biobased paviljoen bij ICDubo geopend. Ruim 180 bezoekers vierden deze bijzondere gebeurtenis. Tijdens de lezingen riep Roel Bol van het ministerie van ELI de bezoekers op om zich aan te melden bij de organisatoren voor het sluiten van een Green Deal over bio based bouwmaterialen. Het paviljoen laat zien dat er al veel bio based producten bestaan, maar dat er ook nog veel kansen liggen. Bedrijven die belangstelling hebben om deel uit te maken van deze unieke bundeling van bio based bouwmaterialen kunnen zich nog melden bij Stichting Agrodome of ICDubo.

Impressie van het programma en de opening

De kade bij ICDubo Entree bij IC DuBO
Roel Bol, Directeur Biobased Economy, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Els Zijlstra, Directeur Materia, inspirerende voorbeelden van innovatieve biobased materials

Geweldige belangstelling

Daan Bruggink, Eigenaar ORGA architect; ontwerper paviljoen Alexandra van Huffelen Wethouder Rotterdam

Green

Lees meer over de oproep tot green deal tijdens de opening biobased materials paviljoen van Agrodome bij IC DuBo

Daan Bruggink, Eigenaar ORGA architect; ontwerper paviljoen Specialisten duurzaam bouwen en biobased materialen; Rens Pijnenborg, Jan van Dam, Han van Drunen, Fred van der Burgh
Agrodome, consultancy for building naturally Tentoonstelling

Met ca. 200 aanwezigen was de officiële opening van het in Europees samenwerkingsverband (CAP’EM) gerealiseerde BioBased Materials
Paviljoen op 19 september jl. Het heeft zelfs geleid tot een voorstel Green Deal Duurzaam Bouwen waar ICDuBo zich graag hard voor maakt. E.e.a. is goed verwoord in het volgende persbericht van biobasedeconomy.nl: http://www.biobasedeconomy.nl/2012/09/20/opening-biobased-paviljoen-le

YouTube filmpjes

Op YouTube staan 2 filmpjes over het BioBased Paviljoen, te weten:

De opening: http://www.youtube.com/watch?v=6LYpDFatrKo&feature=plcp

De tentoonstelling: http://www.youtube.com/watch?v=iTN7Hn1a6Xw&feature=plcp

Informatie over het paviljoen

Agrodome bij ICDuboexpositie voor de tentoonstelliig van CAPEM opzet

Het paviljoen is een samenwerking tussen Stichting Agrodome, CAP’EM Intereg IVb en ICDuBo en studenten van het Albeda College gebouwd in het centrum. Het nieuwe paviljoen geeft een bloemlezing van materialen gemaakt van oneindig beschikbare grondstoffen en grondstoffen die ook op de langere termijn ruim beschikbaar zijn, Bio Based Materials.

De volledige constructie (kolommen, trappen, wanden, vloeren) bestaat uit houten latten met een afmeting van 46 x 46 mm. Het constructie principe is gebaseerd op een nieuwe houtskeletbouw methode van Frans de Medts. Meer informatie over deze bouwmethodiek kunt u lezen in het proefschrift van Frans de Medts. Het ontwerp van het paviljoen is van ORGA architect.

Bezoekadres ICDuBo
Haven 2600 – RDM Dokloods
Directiekade 2 – 3089 JA Rotterdam

Contactpersonen paviljoen:
Maurice van der Meer | Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBO)
Fred van der Burgh en Han van Drunen | Stichting Agrodome, partner CAP’EM -INTERREG 4B

Volg ICDuBo in Rotterdam via facebook Lees meer