Innovatieprojecten in Nederland en Europa waar Agrodome in deelneemt:


 Federatie Bio-economie Nederland (vanaf 2017)

De Federatie Bio-economie Nederland is een adviesorgaan voor de overheid. Deze is opgericht om de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een low carbon bio-economie te bespoedigen.

Met de toetreding van Ecobouw Nederland en Agrodome krijgt de Federatie Bio-economie Nederland een zichtbare vertegenwoordigd uit de bouwsector.


Europees grensoverschrijdend innovatieproject

Growing a green future (vanaf 2017)interreg_Vlaanderen-Nederland_PANTONE

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag gaan met deze materialen. ‘Growing a green future’ pakt dit en zet een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.

De stichting Agrodome, Inagro en Millvision gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal.

Meer informatie vindt u op de site van www.grensregio.nl


Stichting Ecobouw Nederland (vanaf 2016)

Bestuur EcoBouw Nederland

Bestuur en secretariaat EcoBouw Nederland van links naar rechts; Ralf van Tongeren, Fred van der Burgh, Sissy Verspeek, Patrick Schreven, Jaap van de Linde, Hans van der Torren en John van Mourik.

Opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en optimaliseren.

Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen (zie de afspraken klimaaatconferentie Parijs 2015).

www.ecobouwnederland.nl


IBuild Green (vanaf 2013)logo-ibuildgreen

Agrodome is partner in the iBuildGreen project. iBuildGreen is a webbased tool to connect the end-consumers to the building information chain. iBuildGreen offers the possibility to connect configurations to external databases like the CAP’EM database, and calculation models. This feature makes iBuildGreen unique. Consumers have the opportunity to compare configurations in respect to environmental impact, energy efficiency, costs and comfort. And make their chooses of materials based upon this information.
www.ibuildgreen.eu


Bouwboulevard (vanaf 2013)bouwboulevard-logo

Agrodome heeft de virtuele bouwbeurs “Bouwboulevard” ontwikkeld. Hiermee wordt de informatie over duurzame bouwoplossingen en producten toegankelijk voor iederen met een internet aansluiting. 24 uur per dag, 7 dagen ook op feest en vakantietijden.
bouwboulevard.com


Europese innovatieproject

PEF, pilot project Thermal insulation (2014 – 2017)

De Europese commissie, DG Environment, werkt aan de Product Environmental Footprint (PEF) als middel om op Europees niveau één markt te creëren voor groene producten . Om deze op LCA gebaseerde, methodiek te testen zijn er verschillende pilots opgestart.

Agrodome trekt , samen met de partners van het CAP’EM project, de pilotversie voor thermische isolatiematerialen in de brede zin. Vertegenwoordigende federaties van alle gangbare isolatieproducten in Europa nemen deel aan deze pilot.
ec.europa.eu/environmentt/eussd/product_footprint.htm


Afgeronde Europese innovatieprojecten

CAP’EM (2010 – 2014)CAPEM_EU_vk_tr_investing-web

Agrodome is de Nederlandse partner in het Interreg IVb project Cycle Analysis Procedure for the Eco-impact of Materials (CAP’EM) . Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Europese LCA methodiek geschikt voor MKB bedrijven en de informatieverstrekking over het gebruik en de toepassing van ecologische bouwmaterialen.
www.capem.eu


ENVIREO (2012-2014)ENVIRAO-logo-transparant

Agrodome is als partner in het CAP’EM project tevens partner in het Strategische cluster project ENVIREO van het Interregprogramma IV. In dit project wordt de kennis van vier verschillende InterregIV projecten gebundeld en uitgewisseld. Ook is gewerkt aan een publiekstool. Om de kennis te delen. Het zijn allemaal projecten op het gebied van duurzaam bouwen, met verschillende invalshoeken; Materiaal, Nieuwbouw, Renovatie, Monumenten, Kantoor- en bedrijfsgebouwen, Woonhuizen en Treinstations.
www.envireo.eu


Afgeronde Nederlandse innovatieprojecten

BO Hotel (2014 – 2016)

Studie over gebruik en voordelen van lokale biobased materialen voor het BO-hotel, project in ontwikkeling.
BO-hotel is een initiatief van een groep ondernemers olv Ben Harsta, BNO innovaties, om zorg en wellness faciliteiten te koppelen aan recreatieve activiteiten rondom het Apeldoorns kanaal. Het toepassen van biobased materialen, producten en -bouwconcepten kan een belangrijke rol spelen voor de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers. Dit initiatief heeft de Veluwse Innovatieprijs 20113 ontvangen.
alduurzaam-bohotel


Green Deal Biobased Bouwen (2013 – 2015)GreenDealBiobasedBouwen-logo

Agrodome is penvoerder van de Green Deal Biobased Bouwen. In deze Green Deal werken ruim 30 bedrijven en kennisinstellingen samen met drie ministeries aan het creëren van een gelijk speelveld voor biobased materialen, producten en bouwconcepten. Hoofdthema’s zijn: wet- en regelgeving, kennisdeling/communicatie, marketing en duurzaam inkopen.

De belangrijkste resultaten zijn:


BIC Achterhoek (2014 – 2016)Logo

Agrodome werkt samen met de HAN, Graafschap college en gebiedsontwikkeling Laarberg aan de opzet van een Biobased Innovation Centrum Achterhoek. (BIC Acherhoek. Het centrum BIC-Achterhoek zal ruimte gaan bieden aan innovatieve bedrijven en startende ondernemers in de biobased economy. Agrodome richt zich binnen dit concept op de invulling voor en door de bouwsector passend binnen het thema biobased economy.
www.bic-achterhoek.nl


GOBIO! (vanaf 2014)GoBio_logo_def31

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Roterdam, heeft de Kamer van Koophandel diverse clusters opgestart rondom de biobased economy.

Agrodome is als kennispartner betrokken bij het “Businesscluster Bouw Zuid-Holland”. Dit cluster spant zich in om de kennislacunes van kansrijke biobased bouwmaterialen op te lossen, zodat de weg voor toepassing van BioBased producten in de Bouw definitief geopend wordt. Op die manier zal de BioBased Business in de Bouw een enorme boost kunnen krijgen.
gobio.nu/

Ondernemers timmeren aan de weg richting marktkansen voor biobased bouwen lees meer ….


Overig

Bouwbegeleiding en advisering (vanaf 2012 )

Agrodome geeft advies aan bouwpartijen over de toepassing en het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. Hierbij gaat het om maatwerk, van een klein advies tot de complete begeleiding van een bouwproject.

info@agrodome.nl


Bouw- en etalageproject Agrodome (vanaf 2008)

Agrodome is de naam van de Stichting Agrodome maar ook de naam van het voorbeeldproject met 4 woonhuizen, gebouwd op basis van duurzame of hergroeibare materialen. Eén woning is ingericht als kantoor en voorbeeldhuis.

Op www.agrodome.nl vindt u meer informatie.